กยศรวมใจ ปีที่ 6 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล