กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562