กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่วัดไร่เกาะต้นสำโรง