คณะกรรมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562