จิตอาสา 60 สถาปัตย์ร่วมซ่อมสร้างบ้านพักคนชรา พิการ 27-28 ก.พ. 2560

close-link