ดูงาน open house มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562