นักศึกษาสถาปัตย์ร่วมกันทาสีกำแพงโรงเรียนวัดเลาเต่า 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

You are here: