พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระพันปี วันแม่แห่งชาติ 7 สิงหาคม 2562