รับทุนธรรมะที่วัดใหญ่วรวิหาร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562