วันที่ 16 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีวันครู ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปี 2565

close-link