วิจัยชั้นเรียน เรื่อง รายงานต้นการการผลิต ต้นทุนช่วง