สถาปัตย์ดูงาน ARCHITECT’19 / สถาปนิก 62 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562