แผนกสถาปัตย์ จำลองโมเดลบ้าน ในวนที่ 4 กันยายน 2562