ขายดอกไม้ธูปเทียน 16 พฤศจิกายน 2562

บุคลากรครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษา อวท ได้ขายดอกไม้ธูปเทียนในวันที่  16 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์พระปฐมเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า จนถึง 6 โมงเย็น

เข้าร่วมอวท ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม และ โรงเรียนช่างสำรวจและเทคโนโลยี ได้รับตำแหน่งกรรมการและได้เข้าร่วม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการตรวจ อวท 62 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการได้เข้ามาตรวจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

 

จิตอาสาทาสีโรงเรียนวัดเกษตราราม 1 พฤศจิกายน 2562

จิตอาสา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไปร่วมช่วยออกแบบและทาสีโรงเรียนวัดเกษตราราม ขอขอบคุณผอ.ที่สนับสนุนเงินจำนวน 500 บาท ขอบคุณอ.อนงค์นาถที่สนับสนุนเงินจำนวน 200 บาท ขอบคุณอ.นภนัยที่สนับสนุนเงินจำนวน 100 บาทขอบคุณอ.หนึ่งฤทัยที่สนับสนุนเงินจำนวน 100 บาท ขอบคุณอ.ธวัชชัยที่สนับสนุนโค้ก 2 ขวดใหญ่ ขอบคุณนักศึกษาที่สนับสนุนกุ้งนิ่งมาเป็นกับข้าวในช่วงกลางวัน ขอบคุณผอ.โรงเรียนที่นำอาหารในช่วงพักกลางวัน ขอบคุณนักศึกษาแผนกสถาปัตย์ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ให้ทั้งแรง และ ลงมือสร้างอย่างเต็มกำลัง #ทาสีห้องเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

พิธีมอบบ้านพัก ดอนยายหอม 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร ครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแผนกสถาปัตยกรรม ที่ได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ” โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ” ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2562

อบรมพัฒนาครูการเรียนการสอน วันที่ 20 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม และโรงเรียนช่างสำรวจ ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน โดยมีวิทยากร นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ มาอบรมและชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้อง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องโสต สถาปัตย์

จิตอาสาบ้านพักคนชรา 17 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ขอกำลังแรงเด็ก ครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไปช่วยสร้างบ้านพักคนชรา และขอขอบคุณผู้ปกครองที่เป็นสป็อนเซอร์ด้านอาหาร เด็กแผนกสถาปัตย์ และครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ