กยศรวมใจ ปีที่ 6 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ห้อง217 มหาลัยมหิดล

กยศ