ประชุมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ วันที่ 18 เมษายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม(ไร่ขิง)แนะแนวการศึกษาสายอาชีพ