พิธีรับประกาศนียบัตร วันที 28 เมษายน 2562 ห้องแกรนด์ไดมอน ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

พิธีรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ได้เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ในวันที 28 เมษายน 2562 ห้องแกรนด์ไดมอน ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม