กิจกรรมคลินิกคุณธรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมคลินิกคุณธรมประวันวันพฤหัสบดี นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1 , ปวช2 , ปวช3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ อุทิศส่วนกุศล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รูปคลินิกเพิ่มเติม

คลินิกคุณธรรม ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คลินิกคุณธรรม ประจำวันที่ 23/5/62

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้นำกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมมาสอนเพื่อเป็นแนวทางและให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 

คลินิกคุณธรรม เพิ่มเติม

 

กิจกรรมวันปฐมนิเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับรู้ถึงการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศ เพิ่มเติม

สถาปัตย์ดูงาน ARCHITECT’19 / สถาปนิก 62 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถาปนิก 62 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแผนกสถาปัตย์ หัวหน้าสาขาอ.หนึ่งฤทัย อ่วมเรืองศรี และอ.รชยา ศรีหรั่งไพโรจน์ ร่วมทั้งนักศึกษาแผนกสถาปัตย์ จำนวนนึง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สถาปัตย์ดูงาน ARCHITECT’19 / สถาปนิก 62