สถาปัตย์ดูงาน ARCHITECT’19 / สถาปนิก 62 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถาปนิก 62 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแผนกสถาปัตย์ หัวหน้าสาขาอ.หนึ่งฤทัย อ่วมเรืองศรี และอ.รชยา ศรีหรั่งไพโรจน์ ร่วมทั้งนักศึกษาแผนกสถาปัตย์ จำนวนนึง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สถาปัตย์ดูงาน ARCHITECT’19 / สถาปนิก 62