คลินิกคุณธรรม ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คลินิกคุณธรรม ประจำวันที่ 23/5/62

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้นำกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมมาสอนเพื่อเป็นแนวทางและให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 

คลินิกคุณธรรม เพิ่มเติม