กิจกรรมคลินิกคุณธรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมคลินิกคุณธรมประวันวันพฤหัสบดี นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1 , ปวช2 , ปวช3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ อุทิศส่วนกุศล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รูปคลินิกเพิ่มเติม