กิจกรรมคลินิกคุณธรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมประจำวันพฤหัสบดี นั้นก็คือ กิจกรรมคลินิกคุณธรรมของเรานั้นเองง และกิจกรรมนี้ก็จะมีทุกๆพฤหัสเลยก็เป็นได้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมรวมพี่น้องชาวเทคโน ทั้งระดับ ปวช1,2,3 และ ปวส 1,2 ไม่แยกคณะ ไม่แยกสาขา ที่นี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม  รูปคลินิกเพิ่มเติม