กิจกรรมคลินิกคุณธรรม วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมคลินิกคุณธรรมประจำวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ โดยให้นักเรียนชั้นปวช 1 ปวช 2 และ ปวช 3 รวมทั้ง ปวส 1 และ ปวส 2 ได้เข้ากิจกรรมประจำวันเพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายจิตใจ สวดมนต์ แผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศล รูปคลินิกเพิ่มเติม