ชี้แนะและเตรียมความพร้อมลูกเสือ/จริยธรรม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เหล่าอาจารย์ชี้แนะแจ้งนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือและค่ายจริยธรรม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 รูปชี้แนะเพิ่มเติม