กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในระดับปวช และ ปวส ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562รูปภาพวันไหว้ครูเพิ่มเติม