พิธีเปิดกีฬาวอลเล่บอล “ปฐมนครเกมส์” วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดวอลเล่บอล “ปฐมนครเกมส์” ณ มหาลัยราชภัฎนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11:00น. เป็นต้นไป