กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

พิธีเปิดงานกีฬา “ปฐมนครเกมส์” ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา “ปฐมนครเกมส์” อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมเดินขบวน อศจ.นครปฐม ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. จนถึงเวลา 18:00 น.