พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระพันปี วันแม่แห่งชาติ 7 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันแม่ พระพรชัยมงคลพระพันปี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีเหล่าคณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนปวช-ปวส ได้ร่วมลงนาม