กิจกรรมการออมกับธนาคารกรุงเทพ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้มีกิจกรรมการออมจากธนาคารกรุงเทพ สาขานครปฐม (ศิลปากร) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562