กิจกรรมCleaning Day ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมCleaning Day