อบรมพัฒนาครูการเรียนการสอน วันที่ 20 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม และโรงเรียนช่างสำรวจ ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน โดยมีวิทยากร นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ มาอบรมและชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้อง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องโสต สถาปัตย์

จิตอาสาบ้านพักคนชรา 17 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ขอกำลังแรงเด็ก ครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไปช่วยสร้างบ้านพักคนชรา และขอขอบคุณผู้ปกครองที่เป็นสป็อนเซอร์ด้านอาหาร เด็กแผนกสถาปัตย์ และครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ

จิตอาสาบ้านพักคนชรา 16 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ขอกำลังแรงเด็ก ครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไปช่วยสร้างบ้านพักคนชรา และขอขอบคุณผู้ปกครองที่เป็นสป็อนเซอร์ด้านอาหาร เด็กแผนกสถาปัตย์ และครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ

Open House อาชีวศึกษานครปฐม 11 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้ส่งนักศึกษาแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรมเข้าร่วมกิจกรรม open house วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในวันที่ 11 กันยายน 2562