จิตอาสาทาสีโรงเรียนวัดเกษตราราม 1 พฤศจิกายน 2562

จิตอาสา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไปร่วมช่วยออกแบบและทาสีโรงเรียนวัดเกษตราราม ขอขอบคุณผอ.ที่สนับสนุนเงินจำนวน 500 บาท ขอบคุณอ.อนงค์นาถที่สนับสนุนเงินจำนวน 200 บาท ขอบคุณอ.นภนัยที่สนับสนุนเงินจำนวน 100 บาทขอบคุณอ.หนึ่งฤทัยที่สนับสนุนเงินจำนวน 100 บาท ขอบคุณอ.ธวัชชัยที่สนับสนุนโค้ก 2 ขวดใหญ่ ขอบคุณนักศึกษาที่สนับสนุนกุ้งนิ่งมาเป็นกับข้าวในช่วงกลางวัน ขอบคุณผอ.โรงเรียนที่นำอาหารในช่วงพักกลางวัน ขอบคุณนักศึกษาแผนกสถาปัตย์ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ให้ทั้งแรง และ ลงมือสร้างอย่างเต็มกำลัง #ทาสีห้องเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

พิธีมอบบ้านพัก ดอนยายหอม 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร ครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแผนกสถาปัตยกรรม ที่ได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ” โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ” ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2562