เข้าร่วมอวท ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม และ โรงเรียนช่างสำรวจและเทคโนโลยี ได้รับตำแหน่งกรรมการและได้เข้าร่วม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562