ขายดอกไม้ธูปเทียน 16 พฤศจิกายน 2562

บุคลากรครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษา อวท ได้ขายดอกไม้ธูปเทียนในวันที่  16 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์พระปฐมเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า จนถึง 6 โมงเย็น