กิจกรรมการออมกับธนาคารกรุงเทพ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้มีกิจกรรมการออมจากธนาคารกรุงเทพ สาขานครปฐม (ศิลปากร) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระพันปี วันแม่แห่งชาติ 7 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันแม่ พระพรชัยมงคลพระพันปี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีเหล่าคณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนปวช-ปวส ได้ร่วมลงนาม

กิจกรรมลูกเสือ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมลูกเสือและชี้แนะเนื้อหาที่ต้องปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมมาให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

พิธีเปิดงานกีฬา “ปฐมนครเกมส์” ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา “ปฐมนครเกมส์” อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมเดินขบวน อศจ.นครปฐม ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. จนถึงเวลา 18:00 น.

พิธีเปิดกีฬาวอลเล่บอล “ปฐมนครเกมส์” วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดวอลเล่บอล “ปฐมนครเกมส์” ณ มหาลัยราชภัฎนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11:00น. เป็นต้นไป

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในระดับปวช และ ปวส ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562รูปภาพวันไหว้ครูเพิ่มเติม

ชี้แนะและเตรียมความพร้อมลูกเสือ/จริยธรรม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เหล่าอาจารย์ชี้แนะแจ้งนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือและค่ายจริยธรรม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 รูปชี้แนะเพิ่มเติม