กรรมการนักเรียนเข้าประเมินรางวัลพระราชทาน

นางนวรัตน์ สิริล้อสกุลเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลนักเรียนและนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเพิ่มเติม..