ขายดอกไม้ธูปเทียน 16 พฤศจิกายน 2562

บุคลากรครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษา อวท ได้ขายดอกไม้ธูปเทียนในวันที่  16 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์พระปฐมเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า จนถึง 6 โมงเย็น

เข้าร่วมอวท ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม และ โรงเรียนช่างสำรวจและเทคโนโลยี ได้รับตำแหน่งกรรมการและได้เข้าร่วม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการตรวจ อวท 62 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการได้เข้ามาตรวจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562