กิจกรรมCleaning Day ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมCleaning Day

กิจกรรมการออมกับธนาคารกรุงเทพ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้มีกิจกรรมการออมจากธนาคารกรุงเทพ สาขานครปฐม (ศิลปากร) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระพันปี วันแม่แห่งชาติ 7 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันแม่ พระพรชัยมงคลพระพันปี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีเหล่าคณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนปวช-ปวส ได้ร่วมลงนาม

กิจกรรมลูกเสือ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมลูกเสือและชี้แนะเนื้อหาที่ต้องปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมมาให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562