จิตอาสาทาสีโรงเรียนวัดเกษตราราม 1 พฤศจิกายน 2562

จิตอาสา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไปร่วมช่วยออกแบบและทาสีโรงเรียนวัดเกษตราราม ขอขอบคุณผอ.ที่สนับสนุนเงินจำนวน 500 บาท ขอบคุณอ.อนงค์นาถที่สนับสนุนเงินจำนวน 200 บาท ขอบคุณอ.นภนัยที่สนับสนุนเงินจำนวน 100 บาทขอบคุณอ.หนึ่งฤทัยที่สนับสนุนเงินจำนวน 100 บาท ขอบคุณอ.ธวัชชัยที่สนับสนุนโค้ก 2 ขวดใหญ่ ขอบคุณนักศึกษาที่สนับสนุนกุ้งนิ่งมาเป็นกับข้าวในช่วงกลางวัน ขอบคุณผอ.โรงเรียนที่นำอาหารในช่วงพักกลางวัน ขอบคุณนักศึกษาแผนกสถาปัตย์ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ให้ทั้งแรง และ ลงมือสร้างอย่างเต็มกำลัง #ทาสีห้องเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

พิธีมอบบ้านพัก ดอนยายหอม 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร ครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแผนกสถาปัตยกรรม ที่ได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ” โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ” ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2562

อบรมพัฒนาครูการเรียนการสอน วันที่ 20 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม และโรงเรียนช่างสำรวจ ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน โดยมีวิทยากร นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ มาอบรมและชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้อง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องโสต สถาปัตย์

จิตอาสาบ้านพักคนชรา 17 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ขอกำลังแรงเด็ก ครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไปช่วยสร้างบ้านพักคนชรา และขอขอบคุณผู้ปกครองที่เป็นสป็อนเซอร์ด้านอาหาร เด็กแผนกสถาปัตย์ และครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ

จิตอาสาบ้านพักคนชรา 16 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ขอกำลังแรงเด็ก ครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ไปช่วยสร้างบ้านพักคนชรา และขอขอบคุณผู้ปกครองที่เป็นสป็อนเซอร์ด้านอาหาร เด็กแผนกสถาปัตย์ และครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ

Open House อาชีวศึกษานครปฐม 11 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้ส่งนักศึกษาแผนกเทคนิคสถาปัตยกรรมเข้าร่วมกิจกรรม open house วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในวันที่ 11 กันยายน 2562