กิจกรรมคลินิกคุณธรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมคลินิกคุณธรมประวันวันพฤหัสบดี นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1 , ปวช2 , ปวช3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ อุทิศส่วนกุศล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รูปคลินิกเพิ่มเติม

คลินิกคุณธรรม ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คลินิกคุณธรรม ประจำวันที่ 23/5/62

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้นำกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมมาสอนเพื่อเป็นแนวทางและให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 

คลินิกคุณธรรม เพิ่มเติม

 

กิจกรรมวันปฐมนิเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับรู้ถึงการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศ เพิ่มเติม

สถาปัตย์ดูงาน ARCHITECT’19 / สถาปนิก 62 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถาปนิก 62 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแผนกสถาปัตย์ หัวหน้าสาขาอ.หนึ่งฤทัย อ่วมเรืองศรี และอ.รชยา ศรีหรั่งไพโรจน์ ร่วมทั้งนักศึกษาแผนกสถาปัตย์ จำนวนนึง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สถาปัตย์ดูงาน ARCHITECT’19 / สถาปนิก 62

พิธีรับประกาศนียบัตร วันที 28 เมษายน 2562 ห้องแกรนด์ไดมอน ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

พิธีรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ได้เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ในวันที 28 เมษายน 2562 ห้องแกรนด์ไดมอน ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ สำหรับนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-23เมษายน2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เข้าร่วมโครงการจัดการสอน108อาชีพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ สำหรับนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-23เมษายน2562 ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ กยศ ในวันที่ 23 เมษายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย สมบูรณ์พันธ์ และ นายชนะ เชี่ยวเชิงสันติ ได้เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กุู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเต – Centara Hotels & Resorts ในวันที่ 23 เมษายน 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ กยศ ในวันที่ 22 เมษายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย สมบูรณ์พันธ์ และ นายชนะ เชี่ยวเชิงสันติ ได้เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กุู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเต – Centara Hotels & Resorts ในวันที่ 22 เมษายน 2562