ประชุมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ วันที่ 18 เมษายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม(ไร่ขิง)แนะแนวการศึกษาสายอาชีพ

สงกรานต์นครปฐม ร่วมงานคึกคัก 13 เมษายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้ร่วมงานในวันที่ 13 เม.ย. 62 เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่จังหวัดนครปฐม เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ร่วมกันจัดขบวนแห่ระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร นำโดยนายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนหลายพันคน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และบริษัทห้างร้าน ได้ร่วมกับสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมขบวนอย่างคึกคัก บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์

 

 สงกรานต์นครปฐม ร่วมงานคึกคัก

กยศรวมใจ ปีที่ 6 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ห้อง217 มหาลัยมหิดล

กยศ

กรรมการนักเรียนเข้าประเมินรางวัลพระราชทาน

นางนวรัตน์ สิริล้อสกุลเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลนักเรียนและนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเพิ่มเติม..