พิธีรับประกาศนียบัตร วันที 28 เมษายน 2562 ห้องแกรนด์ไดมอน ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

พิธีรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม นักเรียนนั…

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ สำหรับนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-23เมษายน2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เข้าร่วมโครงการจัดการสอน108อาชี…

Read more